lørdag 5. november 2011

Hodeplagg

Vi fikk da i oppgave å lage et hodeplagg/hårpynt. Jeg var ikke den dagen de begynnte me oppgaven, så jeg  fikk ikke med meg skissene å planleggingen. Vi skulle væra i grupper. To og to. Så dag 2 når jeg kom så var gruppen min nesten ferdig. Vi magla bare å stappe inn litt små ting sånt den ble litt meir fyldig. Så her er resultatet:

Ingen kommentarer: