lørdag 5. november 2011

Formal Stil

Etter moodboarden var laget så skulle vi lage en høy formal bukett. Det var til tider ganske vanskelig fordi vi måtte hele tiden tenke på kontraster og passe på at den ikke ble for dekorativ.

skisse:

Resultat:


Ingen kommentarer: